Zájmové kroužky budou probíhat od října 2018 do května 2019.

Zájmové kroužky ve školním roce 2018 - 2019