Zájmové kroužky v roce 2020/2021 zatím nabízet nebudeme. Pokud to situace dovolí, budeme dětem v průběhu roku nabízet kroužky po třídách.