Ing. Eva Brátová                                                                                           Avizo ke konferenci Prevence se vyplatí! « Aktuality « Program prevence  kriminality « Sociální služby « Občané

Emaileva.bratova@o.zsms.cz                            

Konzultační hodiny pro rodiče: 

dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 128

 

Internet - Jak chránit své děti             

Poradny - kontakty

Internet s rozumem - Kdo nás sleduje a proč?    

Nebezpečí internetu

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

 

Náplň práce školního metodika prevence

Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.

Rizikové jevy

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy vašeho dítěte či celé školy.