Školní metodik prevence Ing. Eva Brátová

Email: eva.bratova@o.zsms.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 128

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?

  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • experimenty žáků s návykovými látkami - kouření
  • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • napadání žáků s využitím elektronických prostředků
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • domácí násilí a sexuální zneužívání
  • další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji žáků. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, žáky, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

Poradny - kontakty

Nebezpečí internetu

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

Airsoftové zbraně - poučení Policie ČR