Členové Školské rady:

Markéta Dřevecká - předsedkyně, zástupce zákonných zástupců

Libor Kneifel - zástupce zákonných zástupců

Marek Švrčina - zástupce zřizovatele

Kamil David - zástupce zřizovatele

Lucie Kociánová - zástupce za školu

Petra Brejtrová - zástupce za školu

Jednací řád Školské rady

Výsledky voleb zákonných zástupců žáků do Školské rady při Základní škole v Malých Svatoňovicích na 3 roky (2019 - 2022) ze dne 9. 4. 2019:
Členové přípravného výboru voleb: Luboš Grunt, Jaromíra Zálišová, Gabriela Burkoňová
Počet platných hlasovacích lístků: 92
Zvolení zákonní zástupci: Dřevecká Markéta (3. a 6. třída) 40 platných hlasů
                                          Kneifel Libor (5. a 7. třída) 40 platných hlasů
Zápis z voleb s hlasovacími lístky je uložen v ředitelně školy a je možno do něho nahlédnout.