Členové Školské rady:

Markéta Dřevecká - předsedkyně, zástupce zákonných zástupců

Libor Kneifel - zástupce zákonných zástupců

Marek Švrčina - zástupce zřizovatele

Kamil David - zástupce zřizovatele

Eva Brátová - zástupce za školu

Jana Gruntová - zástupce za školu

Jednací řád Školské rady

Zákonní zástupci ve Školské radě byli zvoleni na období 2022 - 2025.

Výsledky voleb do Školské rady na období 2022 - 2025 ze dne 12. 4. 2022:

1. DŘEVECKÁ Markéta (6. a 9. třída)     66 hlasů

2. KNEIFEL Libor (6. a 8.třída)                55 hlasů

Počet platných hlasovacích lístků - 108. Protokol o výsledku voleb je uložen v ředitelně.