Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena v úterý 1. září 2020.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

1. 9. 2020

podzimní prázdniny:

29. - 30. 10. 2020

vánoční prázdniny:

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

konec 1. pololetí:

28. 1. 2021

pololetní prázdniny:

29.1. 2021

jarní prázdniny:

15. – 21. 2. 2021

velikonoční prázdniny:

1. 4. 2021

konec 2. pololetí:

30. 6. 2021

hlavní prázdniny:

1. 7. - 31. 8. 2021

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: úterý 10. 11. 2020 - bude upřesněno dle situace

2. schůzka: úterý 13. 4. 2021

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 8. 4. 2021

4/ Plavecký výcvik

Z preventivních opatření se plavecký výcvik pro 2. - 4. třídu v letošním školním roce neuskuteční.

5/ Lyžařský výcvik

V letošním roce se uskuteční LVK v 7. třídě od 3. 1. 2021 do 8. 1. 2021 ve Vítkovicích v Krkonoších.

Uskuteční se LVK pro zájemce z 1. – 4. třídy po vyučování dle zájmu rodičů a dle situace.