Výuka ve školním roce 2021/2022 bude zahájena ve středu 1. září 2021.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

1. 9. 2021

podzimní prázdniny:

27. , 29. 10. 2021

vánoční prázdniny:

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

konec 1. pololetí:

31. 1. 2022

pololetní prázdniny:

4. 2. 2022

jarní prázdniny:

28. 2. – 6. 3. 2022

velikonoční prázdniny:

14. 4. 2022

konec 2. pololetí:

30. 6. 2022

hlavní prázdniny:

1. 7. - 31. 8. 2022

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: úterý 9. 11. 2021 - bude upřesněno dle situace

2. schůzka: úterý 12. 4. 2022

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 7. 4. 2022

4/ Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro 3. - 4. třídu se uskuteční od 7. 9. 2021 v Náchodě (pokud to dovolí epidemiologická situace).

5/ Lyžařský výcvik

Uskuteční se dle epidemiologické situace pro 7., 8. třídu (bude řešeno na podzim).