Výuka ve školním roce 2018/2019 bude zahájena v pondělí 3. září 2018.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

3. 9. 2018

podzimní prázdniny:

29. - 30. 10. 2018

vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

konec 1. pololetí:

31. 1. 2019

pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

jarní prázdniny:

4. – 10. 2. 2019

velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

konec 2. pololetí:

28. 6. 2019

hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: úterý 13. 11. 2018

2. schůzka: úterý 9. 4. 2019

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 25. 4. 2019

4/ Plavecký výcvik

2. – 4. třída, 10 lekcí Náchod,
1. lekce:. 4. 9. 2018

5/ Lyžařský výcvik

V letošním roce se uskuteční LVK v 7. třídě od 6. 1. 2019 do 11. 1. 2019 ve Vítkovicích v Krkonoších.

Uskuteční se LVK pro zájemce z 1. – 5. třídy po vyučování dle zájmu rodičů.

 5/ Příměstský tábor Jestřábek

28. 7. - 2. 8. 2019 

Podrobnosti budou uvedeny v Dokumentech od 1. 4. 2019.