Výuka ve školním roce 2017/2018 bude zahájena v pondělí 4. září 2017.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

4. 9. 2017

podzimní prázdniny:

26. - 27. 10. 2017

vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

konec 1. pololetí:

31. 1. 2018

pololetní prázdniny:

2. 2. 2018

jarní prázdniny:

12. – 18. 3. 2018

velikonoční prázdniny:

29. 3. 2018

konec 2. pololetí:

29. 6. 2018

hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: 14. 11. 2017

2. schůzka: 10. 4. 2018

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 5. 4. 2018

4/ Plavecký výcvik

2. – 4. třída, 10 lekcí Náchod,
1. lekce:. 5. 9. 2017

5/ Lyžařský výcvik

V letošním roce se uskuteční LVK v 7. třídě od 7. 1. 2018 do 13. 1. 2018 ve Vítkovicích v Krkonoších.

Uskuteční se LVK pro zájemce z 1. – 5. třídy po vyučování od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018.