Výuka ve školním roce 2023/2024 bude zahájena v pondělí 4. září 2023.

1/ Prázdniny

zahájení školního roku:

4. 9. 2023

podzimní prázdniny:

26. , 27. 10. 2023

vánoční prázdniny:

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

konec 1. pololetí:

31. 1. 2024

pololetní prázdniny:

2. 2. 2024

jarní prázdniny:

11. 3. - 17. 3. 2024

velikonoční prázdniny:

28. 3. 2024

konec 2. pololetí:

28. 6. 2024

hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2024

2/ Plán třídních schůzek

1. schůzka: úterý 14. 11. 2023

2. schůzka: úterý 16. 4. 2024

konzultace: průběžně během roku

3/ Zápis do 1. třídy

 11. 4. 2024

4/ Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro 2. - 4. třídu se uskuteční od 5. 9. 2023 v Náchodě.

5/ Lyžařský výcvik

Uskuteční se pro 7. třídu v termínu 8. - 13. 1. 2024.